Telefon: +420 702 021 220 | Email: omsnachod@seznam.cz | Adresa: Kamenice 86, Náchod, 547 01 | ČÚ: 561657002/5500 | IČ: 67777414 | Datová schránka: 

Kalendář Mládež

Kalendář akcí pro mládež pro rok 2021

DatumČasAkceMísto
10.-18.07.2021Myslivecký táborPavlátova louka

Přehled akcí pro mládež

Myslivecký tábor

2020 – Myslivecký tábor

Ve dnech 11. – 19. července 2020 se na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují koná již čtvrtý ročník Mysliveckého tábora pro děti se zájmem o přírodu a myslivost ve věku od 8 do 15 let.

2019 – Třetí Myslivecký tábor na Pavlátově louce

V termínu od 13.07. do 21.07.2019 se konal na Pavlátově Louce u Nového Města nad Metují v pořadí již třetí ročník mysliveckého tábora, jehož pořadatelem je Kulturně propagační komise OMS Náchod. Na tábor se sjelo celkem 62 dětí ve věku od 6 do 15 let z celé republiky. Dokonce jsme měli i jednoho účastníka z Mongolska. Sobotní příjezd účastníků sice provázel déšť, ale pak se počasí umoudřilo a celý týden proběhl v pohodě za svitu sluníčka a příjemných letních teplot. O děti se v táboře staralo třináct osob. Jmenovitě: hlavní vedoucí Ing. Michael Hála, zástupce vedoucího Josef Vaněk, hospodářka Jitka Vaňková, zdravotnice Markéta Líbalová; šest vedoucích oddílů: Denisa Dědová, Hana Pavlištová, Helena Koutská, Michal Prouza, Jan Prouza, Svaťa Fröde; dva pomocní vedoucí: Zuzana Vlasáková, Andrea Demartini a jedna praktikantka Bára Jedličková. Oživením tábora byla dvě tříměsíční štěňata. Drsnosrstý jezevčík Asta a západosibiřská lajka Golem, se kterými se mohly děti během tábora kamarádit a mazlit.

Děti měly nabitý celodenní program od budíčku až po večerku. Po celou dobu pobytu je provázela celotáborová hra s tématem Pod Jezevčí skálou. Jednotlivé oddíly sbíraly body za jednotlivé splněné disciplíny, které pak byly na konci tábora nasčítány a vyhodnoceny.

Mezi oblíbené hry tábora patří již tradičně kolíkovaná a ponožková. Nechyběly však ani vědomostní soutěže z oblasti poznávání bylin, dřevin a naší zvěře. Jedno odpoledne bylo vymezeno pro střeleckou zručnost. Děti si mohly zkusit střelbu z luku, střelbu ze vzduchovky z posedu v lese (který vyrobili pro tábor rukou společnou Michal a Honza Prouzovi) na balónky, dále měly děti možnost využít střelby ze vzduchovky na špejle s pamlsky a na sklapovací terče divočáků. Se svou laserovou střelnicí k nám zavítal Ing. Martin Fojt. Možnost si na ní vyzkoušet svoji střeleckou obratnost dostali i všichni pořadatelé tábora. V tento střelecký den přijela do tábora natáčet reportáž do Českého rozhlasu Hradec Králové i reportérka Eva Boudová. Reportáž byla v rozhlase odvysílána v úterý 23.07.2019 dopoledne.

Tábor navštívila během týdne i řada hostů. Hned v pondělí odpoledne přijel Ing. Jiří Kasina, šéfredaktor časopisu Myslivost, který provedl besedu na téma „Vznik a tvorba časopisu“ a také seznámil děti se soutěží „Mladý adept myslivosti“ (soutěže dětí o bronzový, stříbrný a zlatý odznak). Zavítali k nám kynologové z OMS Náchod pod vedením Honzy Boučka, sokolníci z Rychnovska, kynologové z Hronova se svými psími svěřenci, kteří předvedli ukázky výcviku psů v obraně, zaměstnanci LČR s programem lesní pedagogiky, nechyběla ani ukázka z činnosti Městské policie Nové Město nad Metují. Přijel mezi nás Jiří Staněk z bažantnice Dříteč. Přivezl s sebou na ukázku malá bažantí kuřátka, které si děti mohly vzít do rukou a prohlédnout. Z Olomoucka k nám opět zavítal Ondra s Petrou ze záchranné stanice s dravci a mládětem mývala, které si mohly děti pohladit a držet v náručí a dravce na ruce. Mezi dalšími hosty jsme přivítali i karikaturistu, kreslíře, humoristu a myslivce Petra Slabu, který pomaloval na přání všechny děti v táboře na tělo. Někdo si nechal obrázek nakreslit na ruku, jiný na záda a kdo nechtěl mít pomalované tělo tak dostal obrázek na papíře.

Večerní program probíhal buď formou promítání filmů o přírodě nebo besedy s různými hosty. Přišel mezi nás rybář Jiří Černohlávek s besedou o rybách, Václav Ducháč se zajímavou besedou o včelaření a včelách, Milan Děd s besedou o zbraních, profesor Lamka s besedou o uspávání zvěře.

Své kuchařské umění mohly děti dokázat v soutěži o MasterChefa tábora ve vaření bramboračky v kotlíku. Šest oddílů, šest polévek, bylo těžké vybírat tu nejlepší. Soutěže se zhostili všichni perfektně. Vítězný tým obdržel diplom MasterChef tábora 2019.

Středa pak patřila celodennímu pěšímu výletu, který čítal 16 km. Ušli jej bez problému i nejmladší účastníci tábora. Aby jim cesta rychleji ubíhala, musely děti po trase plnit různé úkoly. Na stanovišti U liščí boudy (před Peklem) měly splnit předposlední úkol. Namalovat lišku a popsat ji mysliveckou mluvou. Poté malebným údolím podél řeky Metuje pokračovaly dál do Pekla, kde na ně čekalo občerstvení v podobě gulášové polévky a zasloužený odpočinek. Dál pak pokračovaly strmě vzhůru na rozhlednu Sendraž, kde byl cíl a další občerstvení – meloun a sušenky. Pak už z kopce cesta zpátky do tábora.

Jako v každém správném táboře nesměla chybět noční stezka odvahy, která byla rozdělena na dvě části. Pro malé děti a pro starší. I když někde obavy byly, došli všichni v pořádku.

V sobotu proběhlo slavnostní zakončení tábora s vyhodnocením celotáborové hry a vyhlášení nejlepšího oddílu. Každé dítě si odneslo domů knížku a tašku s drobnými dárky, pamětní list, dřevěnou medaili s nápisem účasti na 3. mysliveckém táboře a společné foto účastníků tábora. Večer bylo zakončení tábora zpečetěno táborákem, opékáním buřtů, zazpívali jsme si společně při kytaře táborovou hymnu a jiné písničky a jednotlivé oddíly předvedly svůj program v podobě různých scének, které si během tábora na tuto příležitost připravily. Děti byly během tábora úžasné a myslím si, že i letošní ročník se zapsal do historie tábora plnou měrou. Na otázku, zda přijedou na tábor i příští rok, se zvedl les rukou, a to nás jako pořadatele vzalo opravdu u srdíčka. Tábor děláme ve svém volném čase, bez nároku na odměnu. Vede nás k tomu láska k dětem, přírodě a myslivosti. Na závěr bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří nám na tábor finančně přispěli, neboť bez nich by se nedal takový tábor uskutečnit, zejména co se týká programu pro děti. Další poděkování patří všem pořadatelům tábora a zejména pak Josefu Vaňkovi, který nese velký podíl na sestavování programu tábora. Za to patří všem ještě jednou opravdu velký dík!

Jitka Vaňková Přibylová, členka Kulturně propagační komise OMS Náchod

Besedy v základních a mateřských školách

Ve spolupráci se členy Kulturně-propagační komise je možno uspořádat besedy o myslivosti pro žáky mateřských a základních škol. V případě zájmu se obracejte na jednatelku OMS Náchod.