Proběhlé akce Kynologie

Podzimní zkoušky ohařů

Dne 18.09.2021 se uskutečnily Podzimní zkoušky ohařů.
Zkoušky se konaly v honitbě MS-Bohuslavice. Zahájení zkoušek proběhlo v areálu Střelnice na Králíčkově kopci. Ke zkouškám bylo přihlášeno patnáct ohařů a čtrnáct se dostavilo.  Po zahájení a rozlosování se všichni účastníci přesunuli ve třech skupinách do honitby ke složení zkoušek. Sbor rozhodčích posuzoval ve složení: Vrchní rozhodčí pan Miloš Šír a rozhodčí pánové Václav Lokvenc, Miloš Heřmánek, Josef Verner, Ladislav Křížek, Václav Syrový a František Zahradníček. Posuzování jednotlivých výkonů bylo přísné, ale korektní. Výkony některých psů byly bohužel nedostačující pro úspěšné složení zkoušek, a proto ze čtrnácti zkoušených ohařů doběhlo pouze jedenáct. Tabulky s výsledky jsou pod článkem. Všem, kteří uspěli srdečně gratulujeme a těm co neuspěli, tak jak si představovali, přejeme hodně zdaru při dalších zkouškách. Poděkování všem členům MS-Bohuslavice za příkladnou pomoc při pořádání zkoušek. A členům Sniper klubu za perfektní občerstvení.  Děkuji společnosti FITMIN za věnování cen pro účastníky zkoušek. Díky všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu zkoušek.

Kynologii zdar!
Jan Bouček, předseda KK-OMS-Náchod

výsledková listina: Zde

fotogalerie: ZDE

Zkoušky nováčků v bezkontaktním norování

Dne 11.09.2021 se uskutečnily Zkoušky nováčků v bezkontaktním norování. Ke zkouškám nastoupilo deset psů a úspěšně dokončilo devět. Jeden pes musel ze zdravotních důvodů zkoušky předčasně ukončit. Posuzování psů, měli na starosti páni Jaroslav Schippl jako vrchní rozhodčí a pan Zdeněk Urban a Josef Černý jako rozhodčí. Psi byli dobře připraveni o čemž svědčí dobré bodové ohodnocení. Normistři pan Ansorge a pan Dubišar se perfektně a profesionálně postarali o práci s liškami. Děkujeme firmě Fitmin za věnování cen pro účastníky zkoušek. Gratulujeme všem, kteří ve zkouškách uspěli.

Kynologii zdar!
Jan Bouček, předseda KK-OMS-Náchod

výsledková listina: Zde

fotogalerie: Zde

Zkoušky z vodních prací 21.08.2021

Dne 21.08.2021 se uskutečnily zkoušky z vodních prací na rybníku Šlégr. Tak jako každý rok i letos se uskutečnil Memoriál Ing. Kováře, jehož tradici poctivě udržuje jeho syn pan Ing. Petr Kovář a pořádání zkoušek si bere na svá bedra. Sraz účastníků proběhl v areálu pana Kováře a po slavnostním zahájení a uvítacím projevu ředitele zkoušek pana Jaroslava Schippla se všech osmnáct přihlášených účastníků s rozhodčími přesunulo na dějiště zkoušek rybník Šlégr. Sbor rozhodčích pod vedením pana Václava Prouzy se skládal z pánů Miloše Šíra, Miloslava Pazderky, Jaroslava Meisnera, Václava Lokvence , Josefa Vernera a Ing. Jiřího Večeře. Výkony zkoušených psů byly na velmi dobré úrovni, neboť devět psů uspělo v ceně první, čtyři v ceně druhé, čtyři neuspěli a jeden odstoupil pro zdravotní indispozici. Velké poděkování sponzorům akce, kteří věnovali ceny účastníkům zkoušek. Firmám: Ekospol s.r.o.  Meziměstí, Sklenářství Kašpar Broumov, honební společenstvo Křinice, Obec Křinice, Pivovar Broumov.

Kynologii zdar!
Jan Bouček, předseda KK-OMS-Náchod

Výsledková listina: Zde

Fotogalerie 1: Zde

Fotogalerie 2: Zde

Lesní zkoušky ohařů 14.08.2021

Dne 14.08. se uskutečnily Lesní zkoušky ohařů. Sraz všech účastníků proběhl v obci Šeřeč v areálu občerstvení U Vernerů. Ke zkouškám se přihlásilo deset vůdců a deset jich také nastoupilo. Slunečné ráno nasvědčovalo tomu, že bude zřejmě perný den a ten také byl. Po snídani a provedených kontrolách všech dokladů se všichni přesunuli do lesních terénů do lokality Kramolna, kde proběhlo zahájení a rozlosování startovních pořadí. Poté již byly zahájeny první dvě společné disciplíny. První disciplína přinášení lišky přes překážku, kde bohužel dva psi neuspěli a z dalšího posuzování byli vyloučeni. Poté následoval klid na stanovišti a pak se již vůdci rozděleni do třech skupin rozjeli na ostatní pracoviště. Posuzování měli na starosti rozhodčí pod vedením vrchního rozhodčího pana Václava Prouzy: páni Milan Fekiač a Václav Lokvenc vlečky, pan Jaroslav Meisner a Josef Verner drobné disciplíny a barvy posuzovali pan Miloslav Pazderka, Tomáš Skalický a Jan Bouček. Zřejmě horké počasí a málo zkouškového štěstí, mělo za vinu, že šest psů na zkouškách bohužel neuspělo. Během celých zkoušek zněla hudba lesnice v podání Michala Petříčka za což mu patří velké poděkování, paní Boučkové a jím dcerám za občerstvení v lesních terénech během zkoušek a Občerstvení U Vernerů za vřelé přijetí a zajištění občerstvení před a po zkouškách. Za přispění sponzorskými dary firmám FITMIN a Primátor pivovar Náchod. Děkuji adeptům o první lovecký lístek, kteří se perfektně podíleli na přípravě a při pořádání zkoušek.

Kynologii zdar!
Jan Bouček, předseda KK-OMS-Náchod

Výsledková listina: ZDE

Fotogalerie: ZDE

03.07.2021 Zkoušky z vyhledávání a vyhánění zvěře

Dne 3.7.21 se uskutečnily již tradiční zkoušky z vyhledávání zvěře. Sraz účastníků proběhl v obci Šeřeč v Občerstvení U Vernerů. Po přejímce, kontrole dokladů a rozlosování se všichni přesunuli do lokality MS-Kosná hora k zahájení zkoušek. Ke zkouškám se přihlásilo šest psů a šest jich také nastoupilo. Převahu měli jezevčíci, celkem tři, dále dva křepeláci a jeden welšteriér. Posuzování měli na starosti zkušení rozhodčí pan Ing. Jiří Večeř a pan Jan Petříček, pod vedením vrchního rozhodčího pana Miloše Šíra. I přes skutečnost, že se zkoušky skládají pouze z pěti disciplín, nejedná se o zkoušky jednoduché. To potvrdila skutečnost, že zkoušky dokončili dva psi v první ceně, jeden ve druhé ceně a tři v ceně třetí. První místo obsadila fena německého křepeláka Agila z Andělskohorska vedená panem Josefem Pišojou, k čemuž jim gratulujeme. Výsledková listina pod článkem. Velké poděkování patří občerstvení U Vernerů za výborné zázemí. Děkuji Michalovi Petříčkovi za propagaci lovecké hudby během celých zkoušek a MS-Kosná hora za propůjčení honitby.

Kynologii zdar!
Jan Bouček, předseda KK-OMS-Náchod

fotogalerie: ZDE

18.06.2021 Jarní svod loveckých plemen Šeřeč

Dne 18.06.21 se uskutečnil tradiční Jarní svod loveckých plemen. Ke svodu bylo přihlášeno 37 psů a tři se ještě dohlásili na místě v den konání. Celkem bylo tedy předvedeno a posouzeno 40 psů různých loveckých plemen. Psy posuzoval mezinárodní rozhodčí z exteriéru pan Miroslav Václavík, za což mu patří veliké poděkování. Dále děkuji rodině pana Aleše Vernera a Občerstvení U Vernerů za poskytnutí prostoru a zajištění občerstvení během svodu. Děkuji panu Pavlovi Meisnerovi za věnování dárkových tašek od společnosti HILLS, které obdržel každý posuzovaný pes. Fotografie ze svodu je možné shlédnout viz odkaz pod článkem. Autoři fotografií jsou paní Veronika Pišojová a Natálie Boučková. Děkuji všem kteří se podíleli na zajištění svodu.

Kynologii zdar!
Jan Bouček, předseda KK-OMS-Náchod

fotogalerie: ZDE

22.05.2021 Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen Zlíč

Dne 22.05.21 po dlouho očekávaném rozvolnění situace, se uskutečnily Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen. Ke zkouškám bylo přihlášeno osm ohařů a osm ostatních plemen. Všichni se ke zkouškám dostavili. Pohled na zataženou oblohu nenasvědčoval nic dobrého a deštivé počasí při zahájení zkoušek vháněl do tváře silné rozpaky mnoha vůdcům i rozhodčím. Situace se však zlepšila a déšť ustal. Po zahájení zkoušek se všichni účastníci rozešli do různých koutů honitby ke složení zkoušek. U skupiny ostatních plemen, bylo nad očekávání velké množství drobné zvěře a tak nic nebránilo všem psům prokázat lovecké vlastnosti a zkoušky vloh úspěšně složit. Skupina ohařů na tom byla o něco hůře a proto musela být použita zvěř uměle odchovaná. I tak ale všichni psi zkoušky úspěšně dokončili. Sbor rozhodčích pod vedením pana Miloše Šíra se skládal z paní Evy Koblížkové a pana Josefa Pišoji ( ostatní plemena) a pana Jaroslava Meisnera a Jana Boučka pro skupinu ohařů. Výsledky k nahlédnutí pod článkem. Velké poděkování pořadatelům členům MS Ratibořické údolí, kteří se zhostili pořádání zkoušek na výbornou a přispěli cenami pro účastníky. Další ceny věnovali: paní Drašnarová Obchůdek pro mazlíčky a společnost Fitmin. Děkujeme mnohokrát za podporu této akce.

Kynologii zdar!
Jan Bouček, předseda KK-OMS-Náchod

Fotogalerie: Zde

Fotogalerie autor Martin Drašnar : ZDE