Telefon: +420 702 021 220 | Email: omsnachod@seznam.cz | Adresa: Kamenice 86, Náchod, 547 01 | ČÚ: 561657002/5500 | IČ: 67777414 | Datová schránka: 

Proběhlé akce Kynologie

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen

Dne 20.05.2023 proběhly Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen.

Zkoušek se zúčastnilo jedenáct ohařů a osm ostatních plemen. Zahájení zkoušek proběhlo ve Zlíči v areálu dobrovolných hasičů. Členové MS-Ratibořické údolí perfektně zajistili hladký průběh zkoušek s perfektním občerstvením. Po kontrole všech náležitostí a zahájení zkoušek se všichni účastníci rozjeli do honitby k naplnění zkouškových disciplín. Ne úplně všem zkouškové štěstí přálo a zkoušky bohužel úspěšně nedokončili. Z jedenácti přihlášených ohařů dokončilo zkoušky devět.  Za ostatní plemena dokončilo sedm z osmi předvedených. Všem úspěšným vůdcům srdečně gratulujeme. Velké poděkování patří rozhodčím, kteří posuzovali výkony jednotlivých psů. Vrchní rozhodčí pan Miloš Šír, rozhodčí první skupiny ohařů pan Jan Bouček a pan Miloš Heřmánek. Druhou skupinu posuzovali paní Hanka Svobodová a pan Pavel Meisner. Ostatní plemena posuzovali páni: Josef Pišoja, Ing Jiří Večeř, Petr Skalický a Jan Petříček. Velké poděkování sponzorům, kteří podpořili účastníky zkoušek. Prodej krmiv paní Růžena Prokopová a společnost Fitmin. Všem členům MS-Ratibořické údolí za bezchybnou přípravu a organizaci zkoušek.

Kynologii zdar!

Jan Bouček

Předseda Kynologické komise OMS-Náchod

Výsledky ohaři: ZDE

Výsledky ostatní : ZDE

Fotogalerie: ZDE

Fotogalerie: ZDE

Jarní svod loveckých plemen

Dne 21.04.2023 proběhl v obci Šeřeč v areálu občerstvení U Vernerů Jarní svod loveckých psů. Svodu se zúčastnilo 34 psů, které posuzoval pan Miroslav Václavík. O občerstvení se postarala rodina Vernerová. Fotografie z celé akce zajistil p. Vašíček. Všem srdečně děkujeme.

Fotogalerie: Zde

Barvářské zkoušky 22.10.2022

Poslední kynologickou akcí v sezoně 2022 byly barvářské zkoušky, které se konaly v katastru MS- Kosná hora v lesní části Trubějov. Ke zkouškám bylo přihlášeno dvanáct psů a dvanáct jich také nastoupilo. Rozhodčí, kteří posuzovali jednotlivé skupiny: Paní Eva Koblížková a pan Jan Petříček. Druhou skupinu posuzovali pan Josef Pišoja a pan Miloslav Pazderka. Vrchní rozhodčí Jan Bouček. Úroveň zkoušených psů, byla velmi dobrá a proto zkoušky dokončilo jedenáct psů. Jeden bohužel neuspěl a to na barvě. Na prvním místě se umístil pes pointera Arny z Divoženčiny náruče vedeným panem Tomášem Frantou s počtem bodů 112 v první ceně. Velká gratulace vítězovi. Děkujeme  Obchůdek pro mazlíčky za věnování cen pro účastníky zkoušek, občerstvení U Vernerů za vlídné přijetí a výbornou kuchyni A Stanislavě a Natálii Boučkové za perfektní občerstvení na pracovišti. Všem, kteří uspěli srdečně gratuluji.

Kynologii zdar!

Jan Bouček

Předseda Kynologické komise OMS Náchod

Výsledky: Zde

Fotogalerie: Zde

Zkoušky vloh ostatních plemen

Dne 09.10.2022 se uskutečnily zkoušky vloh ostatních plemen. Ke zkouškám bylo přihlášeno šest psů a šest jich také nastoupilo. Posuzování měli na starosti pánové Ing. Jiří Večeř a pan Petr Skalický. Vrchní rozhodčí pan Miroslav Kollert. Zahájení proběhlo na myslivecké chatě v Jasenné a poté se skupina přesunula do honitby. Mlhavé počasí nebylo úplně ideální, ale i tak skoro všichni psi prokázali vrozené vlastnosti a zkoušky úspěšně dokončili. Jeden pes byl vůdkyní pro zdravotní indispozici odvolán. Všem, kteří uspěli gratulujeme. Velké poděkování členům MS Jasenná za dvoudenní zázemí a propůjčení honitby, perfektní občerstvení a trubačský doprovod.

Kynologii zdar!

Jan Bouček

Předseda Kynologické komise OMS Náchod

Výsledky: Zde

Fotogalerie: Zde

Podzimní zkoušky ostatních plemen

Dne 8.10.2022 se uskutečnily podzimní zkoušky ostatních plemen. Ke zkouškám se přihlásilo šest psů a šest psů také nastoupilo. Zahájení proběhlo na myslivecké chatě MS Jasenná a po rozlosování se všichni přesunuli do honitby ke složení zkoušek. Rozhodčí pan Petr Skalický a Ing. Jiří Večeř měli za úkol posouzení všech výkonů. Vrchní rozhodčí pan Miroslav Kollert . Výkony psů nebyly vždy tak přesvědčivé a proto také pouze čtyři psi zkoušky dokončili. Jeden v ceně druhé a tři v ceně třetí. Poděkování patří členům MS Jasenná za perfektní přípravu a propůjčení honitby, ve které byl dostatek zvěře k úspěšnému složení zkoušek. Všem, kteří uspěli gratulujeme.

Kynologii zdar!

Jan Bouček

Předseda Kynologické komise OMS Náchod

Výsledky: Zde

Fotogalerie: Zde

Lesní zkoušky ostatních plemen

Dne 1.10.2022 se uskutečnily lesní zkoušky ostatních plemen . Ke zkouškám se přihlásilo šest psů a šest jich také nastoupilo. Sraz všech účastníků proběhl v Šeřči v občerstvení U Vernerů. Rozhodčí, kteří posuzovaly výkony. Vrchní rozhodčí pan Petr Flídr a rozhodčí Ing. Jiří Večeř a pan Miroslav Dědek. Po přejímce psů, jsme se všichni přesunuli do lesů v katastru MS Kosná hora a po zahájení a rozlosování se pustili do zkušebních disciplín. Úroveň zkoušených psů, byla dobrá a zkoušky úspěšně dokončilo pět psů. Jeden pes bohužel neuspěl. Vítězem zkoušek se stala fena zlatého retrievera Chiquita z Královských teras vedená paní Janou Křížovou. Velká gratulace. Poděkování všem pořadatelům akce a sponzorům, kteří přispěli na ceny pro účastníky. Společnostem CALIBRA, CHOVATELSKÉ POTŘEBY U ŠKOLY Česká Skalice.

Kynologii zdar!

Jan Bouček

Předseda Kynologické komise OMS Náchod

Výsledky: Zde

Fotogalerie: Zde

Podzimní zkoušky ohařů

Dne 24.09.2022 se uskutečnily podzimní zkoušky ohařů. Ke zkouškám se přihlásilo 17 ohařů a sedmnáct jich také nastoupilo. Tento rok poprvé se zkoušky konaly v katastru MS Lhota pod Hořičkami . Pro posuzování těchto zkoušek byli osloveni zkušení rozhodčí: Vrchní rozhodčí pan Miloš Šír a rozhodčí pánové Miloš Heřmánek, Václav Syrový, Václav Lokvenc, Jaroslav Soukup a Martin Ticháček. Zahájení proběhlo v restauraci RUCHADLO v  Zájezdě u České Skalice. Po kontrole všech náležitostí zahájení a rozlosování se po jednotlivých skupinách účastníci rozjeli do honiteb, ke splnění všech disciplín.  Úspěšně složit zkoušky se povedlo jedenácti psům deseti v první ceně jednomu v ceně druhé a šesti psům se zkoušky nepodařilo zkoušky dokončit. Vítězovi zkoušek srdečně gratulujeme. Velké poděkování patří členům MS Lhota pod Hořičkami za poskytnutí honitby a MS Ratibořické údolí za propůjčení rybníku. Sponzorům akce, společnosti Calibra, panu Lubošovi Prokopovi a jeho prodejně CHOVATELSKÉ POTŘEBY U ŠKOLY za věnování darů pro účastníky zkoušek. Panu Vašíčkovi za pořízenou fotogalerii z celého průběhu zkoušek

Kynologii zdar!

Jan Bouček

Předseda Kynologické komise OMS Náchod

Výsledky: ZDE ZDE

Fotogalerie: Zde

Sponzoři

Bezkontaktní norování zkoušky nováčků

Dne 10.09.22 se uskutečnily zkoušky nováčků v bezkontaktním norování.

Přihlášeno devět psů, uspělo osm. Vrchní rozhodčí pan Jaroslav Schippl, rozhodčí pánové Zdeněk Urban a Josef Černý. Úroveň zkoušených psů velice dobrá. Děkuji panu Josefovi Černému a normistrům panu Ansorgovi a panu Dubišarovi za uspořádání nácviků před zkouškami. Panu Vašíčkovi za pořízení fotogalerie, a paní Boučkové a její dceři za přípravu občerstvení po celou dobu zkoušek.

Kynologii zdar!

Jan Bouček

Předseda Kynologické komise OMS Náchod

Výsledky : Zde

Fotogalerie :Zde

Zkoušky z vodní práce

Dne 20.08.2022 se uskutečnil již devatenáctý ročník Memoriálu Ing. Vladimíra Kováře.

Sraz účastníků se uskutečnil v prostorách farmy pana Ing. Petra Kováře , který je také hnacím motorem celé akce.

Ke zkouškám se přihlásilo devět psů a devět jich také nastoupilo. Rozhodčími, kteří měli za úkol posoudit přihlášené psy byli: Vrchní rozhodčí pan Petr Víteček. Rozhodčí: pan Josef Javůrek, Petr Imlauf, Jaroslav Meisner a Jan Bouček. Po zahájení, rozlosování a kontrole všech potřebných dokladů se všichni přesunuli na rybník Šlégr, kde zkoušky proběhly. Úroveň zkoušených psů, byla velmi dobrá o čemž svědčí jejich výsledky a skutečnost, že obstáli všichni psi. Průběh zkoušek je možné shlédnout ve fotogalerii pořízené panem Dušanem Vašíčkem a jeho paní. Děkuji za perfektní fotografie. Děkujeme sponzorům, kteří přispěli na ceny pro účastní zkoušek: firmám Ekospol s.r.o, Pivovar Olivětín, Veba Broumov. Největší dík patří panu Ing. Petrovi Kovářovi za chuť a prostředky tuto akci každoročně uspořádat .

Kynologii zdar!

Jan Bouček

Předseda Kynologické komise OMS Náchod

Výsledky: Zde

Fotogalerie: Zde

Lesní zkoušky ohařů

Dne 13.08.2022, se uskutečnily lesní zkoušky ohařů. Ke zkouškám nastoupilo osm ohařů úspěšně dokončili dva.

Rozhodčí: Miloš Šír - VRCHNÍ ROZHODČÍ

Milan Fekiač, Václav Syrový a Josef Javůrek -BARVY

Jan Bouček, Josef Verner- VLEČKY+DROBNÉ DISCIPLÍNY

V obci Šeřeč se sešli účastníci lesních zkoušek. Po přejímce psů a snídani se přesunuli do katastru obce Kramolna. O náročnosti těchto zkoušek, vypovídá výsledková listina. Děkuji všem, kteří se zasloužily o bezproblémový průběh zkoušek. Gratuluji úspěšným vůdcům a těm neúspěšným přeji hodně zdaru při dalších zkouškách.

Kynologii zdar!

Jan Bouček

Předseda Kynologické komise OMS Náchod

Výsledky: ZDE

Fotogalerie: Zde

Dne 09.07.2022 se uskutečnily zkoušky ve vyhledávání a vyhánění spárkaté zvěře.

V obci Šeřeč v areálu Občerstvení U Vernerů se sešli účastníci zkoušek ZVVZ. Ke zkouškám se přihlásilo šest psů a nastoupilo pět. Výkony zkoušených psů, byly na velice dobré úrovni. Jednoznačně se prokázalo, že vůdci se nácviku na zkoušky intenzivně věnovali. O pořadí na prvních místech rozhodoval pouze datum narození a jméno psa. Čtyři psi obstáli v první ceně a jeden v ceně druhé. Poděkování patří MS Kosná Hora za propůjčení honitby. Panu Vašíčkovi a jeho paní za fotodokumentaci z průběhu zkoušek. Občerstvení U Vernerů za výborné pohoštění a společnosti Calibra za poskytnutí cen pro účastníky zkoušek.

Kynologii zdar!

Jan Bouček

Předseda Kynologické komise OMS Náchod

Výsledky: Zde

Fotogalerie: Zde


Dne 21.5.2022 se ve Zlíči uskutečnily Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen.

MS-Ratibořické údolí, pod vedením ředitele zkoušek panem Eduardem Horkým připravilo perfektní zázemí pro uspořádání zkoušek. Ke zkouškám bylo přihlášeno 16 ohařů a 8 ostatních plemen, čímž byl naplněn maximální počet účastníků. Po zahájení a rozlosování nic nebránilo k rozjetí účastníků do honitby k vykonání zkoušky. Výkony jednotlivých psů byly dobré, čemuž nasvědčuje skutečnost, že neuspěli pouze dva ohaři. Počasí na zkoušky bylo ukázkové.  Posuzování jednotlivých psů měli na starosti rozhodčí: Jaroslav Meisner, Josef Verner, Jan Bouček, Pavel Meisner, Eva Koblížková a Josef Pišoja. Vrchní rozhodčí pan Miloš Šír. Velké poděkování patří členům MS-Ratibořické údolí za perfektně připravené zkoušky. Dále poděkování sponzorům, kteří přispěli na ceny pro účastníky Obchůdek pro mazlíčky, Calibra a společnost Fitmin. Děkuji panu Vašíčkovi za pořízení fotodokumentace z celé akce.

Kynologii zdar!

Jan Bouček

Předseda Kynologické komise OMS Náchod

Výsledky ohaři: ZDE

Výsledky ostatní plemena: ZDE

Fotogalerie Martin Drašnar: ZDE

Fotogalerie Dušan Vašíček: ZDE


29.04.2022 Jarní svod loveckých plemen Šeřeč

Dne 29.04.2022 se uskutečnil tradiční Jarní svod loveckých plemen. Ke svodu bylo přihlášeno 44 psů a v tomto počtu byli také posouzeni. Psy posuzoval mezinárodní rozhodčí z exteriéru pan Miroslav Václavík, za což mu patří velké poděkování. Dále děkuji rodině pana Aleše Vernera a Občerstvení U Vernerů za poskytnutí prostoru a zajištění občerstvení během svodu. Děkuji panu Pavlovi Meisnerovi za věnování drobnosti od společnosti HILLS, kterou obdržel každý posouzený pes. Fotografie ze svodu je možné shlédnout viz. odkaz pod článkem. Autoři fotografií jsou Natálie Boučková a Václav Lokvenc. Děkuji všem, kteří se podíleli na zajištění svodu.

Kynologii zdar!
Jan Bouček, předseda KK-OMS-Náchod

Fotogalerie: ZDE