Telefon: +420 702 021 220 | Email: omsnachod@seznam.cz | Adresa: Kamenice 86, Náchod, 547 01 | ČÚ: 561657002/5500 | IČ: 67777414 | Datová schránka: 

Kurzy

Zkoušky o první lovecký lístek 2023

V sobotu 8. dubna 2023 proběhly ve Žďárské hospůdce ve Žďáru nad Metují zkoušky adeptů o první lovecký lístek. Celkem se jich zúčastnilo osm adeptů, z toho dvě ženy. Zkoušky zahájil Ing. Petr Zvolánek a předsedkyně KPK Jitka Vaňková, která seznámila přítomné s průběhem zkoušek. Pak už nezbývalo pro adepty nic jiného než se rozejít k jednotlivým stolečkům a zkušebním komisařům a pustit se do odevzdávání nabytých vědomostí. Celé zkoušky proběhly bez problémů, v pohodě a přátelském duchu. Adepti byli dobře připraveni i když nějaká ta chybička se občas vloudila. Závěr zkoušek byl uspokojivý, tři prospěli s vyznamenáním, čtyři prospěli a jeden neprospěl z jednoho předmětu. Výsledky přednesl a zároveň zkoušky ukončil opět Ing. Petr Zvolánek, předseda senátu. Jako nejlepší ze zkoušek uspěla a byla pasována Lenka Hrodková. Pasování provedl Ing. Josef Vlášek. Všem adeptům přejeme hodně úspěchů v provozování koníčka zvaného myslivost. Na závěr bych chtěla poděkovat všem zúčastněným, kteří se na přípravě zkoušek a jejich průběhu podíleli, trubačkám, které nás přes celé zkoušky doprovázely a v neposlední řadě i personálu hospůdky, který se o nás staral s občerstvením. Jejich myslivecká kuchyně neměla chybu.

Jitka Vaňková Přibylová, předseda KPK OMS Náchod


Zkoušky o první lovecký lístek 2022

V sobotu 23.04.2022 se ve Žďáru nad Metují uskutečnily zkoušky adeptů o první lovecký lístek.

Zkoušek se zúčastnilo celkem 16 adeptů, tj. o 12 víc, než tomu bylo v loňském roce. I připravenost byla tentokrát velice dobrá. Neuspěli pouze dva adepti, jeden z jednoho předmětu a druhý si musí kurz zopakovat znovu. Byla jsem potěšena, že mezi myslivce se přihlásilo v tomto kurzu i pět žen.

Jedna z nich, Ivana Dvořáková, byla dokonce pasována s nejlepšími výsledky. Pasování provedl přítel Ing. Josef Vlášek. Zahájení i zakončení zkoušek bylo provázeno za účasti trubače přítele Václava Lokvence.

Vše proběhlo bez problémů, občerstvení bylo výborné z kuchyně Žďárské hospůdky. Díky patří všem komisařům, kteří zkoušeli a hodnotili a také samozřejmě všem, kteří se podíleli na přípravě této akce.

Jitka Vaňková Přibylová, předseda KPK OMS Náchod


Zkoušky o první lovecký lístek 2021

Zkoušky o první lovecký lístek proběhly 26.06.2021 v prostorách Obecního úřadu ve Stárkově. Přihlášeni byli čtyři adepti, ale zkoušek se zúčastnili pouze tři. Jeden prospěl s vyznamenáním, druhý prospěl a třetí neprospěl. Znovu se potvrdilo to, jak je důležité se na zkoušky řádně připravit. Zkoušky jsou náročné, ale při dobré přípravě se dají zvládnout. Počet adeptů v letošním roce nebyl uspokojivý. Je možné, že tomu přispěla i epidemie Covid-19. Na příští rok se nám už ale na zkoušky připravuje 20 nových adeptů, což je velice dobrý stav a narovná to tak neúspěšný letošní rok.

Jitka Vaňková Přibylová, předseda KPK OMS Náchod


Zkoušky o první lovecký lístek 2020

11.07.2020 proběhly v klubovně hasičů ve Velkých Petrovicích zkoušky o první lovecký lístek.


Zkoušky o první lovecký lístek 2018

Tak jako každoročně se v náchodském okrese konaly zkoušky o první lovecký lístek. Tentokrát se do malebného machovského údolí sjelo v sobotu 7. dubna 2018 osm uchazečů, vesměs mužského pohlaví. Již podruhé se tato akce konala v Machovské Lhotě v restauraci a penzionu U Lidmanů. Skvělá atmosféra, krásné slunné jarní počasí provázelo adepty po celou dobu konání zkoušek.

Mezi hosty jsme přivítali mimo jiné i Bc. Pavla Hečka, radního Královehradeckého kraje, a člena dozorčí rady ČMMJ Ing. Vladimíra Šabatu. Zahájení proběhlo za účasti dvou mladinkých trubaček „Duo Venďa“ - Vendulky Chládkové a Vendulky Jarešové pod vedením Ing. Karla Kubečka. Jejich vystoupení si získalo obdiv všech zúčastněných. Celé zkoušky proběhly tak jak měly, nevyskytl se žádný problém, jen adepti odcházeli od zkoušek rozpálení, že by od nich „sirku zapálil“, jak se snažili co nejlépe uspět a vydat ze sebe vše, co do sebe vědomostní píli museli dostat.

Myslím si, že i zkoušející to neměli mnohdy lehké. Všech osm adeptů prospělo a dva prospěli s vyznamenáním. A jak to na zkouškách o první lovecký lístek bývá, jsou pasováni ti nejlepší. Tentokrát se tím nejlepším a pasovaným stal Ing. Patrik Boroš. Pasování dle mysliveckých zvyků a tradic provedl Ing. Josef Vlášek, který byl zároveň i jedním ze senátu zkoušejících.

Závěr patřil opět trubači Ing. Karlu Kubečkovi, který nejenže Dykovy signály zatroubil, ale i zazpíval. Myslím si, že zkoušky opět ukázaly dobrou přípravu adeptů a nám přísluší jim popřát na jejich myslivecké dráze hodně zdraví, štěstí a mnoho krásných zážitků v naší krásné přírodě s tím, aby nikdy nezapomínali ctít naše myslivecké zvyky a tradice.

Jitka Vaňková Přibylová, členka KPK při OMS Náchod


Zkoušky o první lovecký lístek 2017

Zkoušky proběhly v sobotu 25.03.2017 v Machovské Lhotě. Zúčastnilo se 13 adeptů. Všichni adepti prospěli, z toho 4 s vyznamenáním. Adepti byli perfektně připraveni. Organizace zkoušek byla na velmi dobré úrovni.