Kurzy

Zkoušky o první lovecký lístek 2021

Zkoušky o první lovecký lístek proběhly 26.06.2021 v prostorách Obecního úřadu ve Stárkově. Přihlášeni byli čtyři adepti, ale zkoušek se zúčastnili pouze tři. Jeden prospěl s vyznamenáním, druhý prospěl a třetí neprospěl. Znovu se potvrdilo to, jak je důležité se na zkoušky řádně připravit. Zkoušky jsou náročné, ale při dobré přípravě se dají zvládnout. Počet adeptů v letošním roce nebyl uspokojivý. Je možné, že tomu přispěla i epidemie Covid-19. Na příští rok se nám už ale na zkoušky připravuje 20 nových adeptů, což je velice dobrý stav a narovná to tak neúspěšný letošní rok.

Jitka Vaňková Přibylová, předseda KPK OMS Náchod


Zkoušky o první lovecký lístek 2020

11.07.2020 proběhly v klubovně hasičů ve Velkých Petrovicích zkoušky o první lovecký lístek.


Zkoušky o první lovecký lístek 2018

Tak jako každoročně se v náchodském okrese konaly zkoušky o první lovecký lístek. Tentokrát se do malebného machovského údolí sjelo v sobotu 7. dubna 2018 osm uchazečů, vesměs mužského pohlaví. Již podruhé se tato akce konala v Machovské Lhotě v restauraci a penzionu U Lidmanů. Skvělá atmosféra, krásné slunné jarní počasí provázelo adepty po celou dobu konání zkoušek.

Mezi hosty jsme přivítali mimo jiné i Bc. Pavla Hečka, radního Královehradeckého kraje, a člena dozorčí rady ČMMJ Ing. Vladimíra Šabatu. Zahájení proběhlo za účasti dvou mladinkých trubaček „Duo Venďa“ – Vendulky Chládkové a Vendulky Jarešové pod vedením Ing. Karla Kubečka. Jejich vystoupení si získalo obdiv všech zúčastněných. Celé zkoušky proběhly tak jak měly, nevyskytl se žádný problém, jen adepti odcházeli od zkoušek rozpálení, že by od nich „sirku zapálil“, jak se snažili co nejlépe uspět a vydat ze sebe vše, co do sebe vědomostní píli museli dostat.

Myslím si, že i zkoušející to neměli mnohdy lehké. Všech osm adeptů prospělo a dva prospěli s vyznamenáním. A jak to na zkouškách o první lovecký lístek bývá, jsou pasováni ti nejlepší. Tentokrát se tím nejlepším a pasovaným stal Ing. Patrik Boroš. Pasování dle mysliveckých zvyků a tradic provedl Ing. Josef Vlášek, který byl zároveň i jedním ze senátu zkoušejících.

Závěr patřil opět trubači Ing. Karlu Kubečkovi, který nejenže Dykovy signály zatroubil, ale i zazpíval. Myslím si, že zkoušky opět ukázaly dobrou přípravu adeptů a nám přísluší jim popřát na jejich myslivecké dráze hodně zdraví, štěstí a mnoho krásných zážitků v naší krásné přírodě s tím, aby nikdy nezapomínali ctít naše myslivecké zvyky a tradice.

Jitka Vaňková Přibylová, členka KPK při OMS Náchod


Zkoušky o první lovecký lístek 2017

Zkoušky proběhly v sobotu 25.03.2017 v Machovské Lhotě. Zúčastnilo se 13 adeptů. Všichni adepti prospěli, z toho 4 s vyznamenáním. Adepti byli perfektně připraveni. Organizace zkoušek byla na velmi dobré úrovni.