O nás

Okresní myslivecký spolek Náchod je pobočný spolek Českomoravské myslivecké jednoty, která je největší mysliveckou organizací v ČR.

Spolupracuje s referáty životního prostředí obcí s rozšířenou působností a konzultuje otázky v chovu zvěře, veterinární problematiky a myslivecké legislativy.

V současné době spolek eviduje 541 členů, 47 spolků a 10 honebních společenstev.