ZST

Zlatá srnčí trofej 2020

Okresní kolo soutěže „Zlatá srnčí trofej“ bylo z důvodu vládních opatření přijatých v souvislosti s pandemií COVID-19 zrušeno. O případném náhradním termínu Vás budeme včas informovat.


Zlatá srnčí trofej 2019

Ohlédnutí za Okresním a Národním kolem ZST

Po úspěšném absolvování místního kola ZST se děti z našich kroužků účastnily i v pokračování této soutěže, a to jak v okresním, tak i národním kole ZST.

Okresní kolo ZST proběhlo v sobotu 08.06.2019 na chatě Horalka ve Sněžném. Zúčastnilo se celkem 32 dětí, a to jak z rychnovského, tak i z náchodského okresu. Náchod reprezentovalo celkem 10 dětí.

Počasí zrána nepřálo. Chata Horalka nás přivítala zataženou oblohou a mlhou. Děti ještě bez deště stačily absolvovat poznávačku loveckých psů, kde musely poznat dvacet plemen loveckých psů. Pak se jednotlivé kategorie soutěžících odebraly do vnitřních prostor chaty, kde na ně čekaly vědomostní testy. Venku se zatím vydatně rozpršelo, což komplikovalo další disciplíny, poznávací stezku a střelbu ze vzduchovky. Mezitím, co účastníci statečně bojovali s testy, se počasí venku umoudřilo a děti tak mohly přejít na poznávací stezku, která měla celkem sto stanovišť umístěných v krásném přírodním prostředí v okolí chaty Horalky. Na té museli soutěžící prokázat své znalosti z oblasti botaniky, dendrologie, zoologie a určit různé předměty týkající se myslivosti. Během soutěží porota prováděla průběžně spravedlivé vyhodnocení jednotlivých disciplín. Znovu se potvrdilo, že děti mají velice dobré znalosti a někteří z kategorie B by mohli ihned přejít na zkoušky o první lovecký lístek. Je vidět, že vedoucí kroužků se dětem opravdu věnují a předávají jim nejen vědomosti, ale i lásku k naší přírodě a myslivosti. Za to jim určitě patří velký dík, protože právě v mladé generaci je naše budoucnost české myslivosti.

Závěr této soutěže pak patřil slavnostnímu vyhodnocení a předání pohárů, diplomů a věcných cen. Pevně věříme, že děti si domů odnesly kromě odměn i spoustu krásných zážitků a nových poznatků.

Umístění vítězů okresu Náchod

Kategorie1. místo2. místo3. místo
AŠtěpán MarešMonika ChmelíkováAntonín Středa
BMartin KleandrMichal ČudaOndřej Falta

Pokračováním okresních kol je národní kolo ZST. Tentokrát se přesunulo do oblasti jižních Čech. Soutěž probíhala v krásném přírodním prostředí nedaleko Zábřehu v areálu Bozeňov. V kategorii A se zúčastnilo celkem 59 dětí z celé republiky. Měli jsme tu také své zastoupení. Reprezentovala nás Monika Chmelíková z mysliveckého kroužku Dolní Radechová. Umístila se na krásném 24 místě. Vzhledem k náročnosti soutěže a počtu soutěžících to bylo pro nás nádherné umístění.

Na národním kole v kategorii B nás reprezentovali hned dva účastníci, a to Michal Čuda a Martin Kleandr, oba dva také z kroužku Dolní Radechová. Jejich umístění bylo také vynikající. Michal skončil na krásném osmém místě a hned za ním na devátém místě Martin Kleandr z celkového počtu 57 dětí.

Všem k jejich umístění blahopřejeme a ceníme si jejich zájmu o přírodu a myslivost.

Jitka Vaňková, členka KPK OMS Náchod