Telefon: +420 702 021 220 | Email: omsnachod@seznam.cz | Adresa: Kamenice 86, Náchod, 547 01 | ČÚ: 561657002/5500 | IČ: 67777414 | Datová schránka: 

Zlatá srnčí trofej

Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje 2024

Kulturně propagační komise při OMS Náchod pořádá v sobotu 11. května 2024 v prostorách tábora ve Stárkově další ročník Okresního kola Zlaté srnčí trofeje. Slavnostní zahájení soutěže proběhne v 9:00 hodin. Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích. Nultá (děti 1.-2. tř.), kategorie A (3.-5. třída), kategorie B (6.-9. třída).

Soutěžit se bude v teoretické části (testy), poznávání plemen loveckých psů, střelba ze vzduchovky a velká poznávací stezka v prostorách tábora.

Přihlásit se mohou zájemci o tuto již tradiční soutěž na telefonním čísle 603 278 223 (Jitka Vaňková) nebo na 739 474 124 (Josef Vaněk).


Naše úspěchy na Národním kole Zlaté srnčí trofeje 2023 v Jizbici pod Blaníkem

Opět po roce jsme se zúčastnili Národního kola ZST, tentokrát v Jizbici pod Blaníkem v termínu od 22.07. do 05.08. kategorie A, a od 05.08. do 19.08. kategorie B. Náš myslivecký kroužek reprezentovali v kategorii A Kryštof Bureš a Martin Středa, v kategorii B pak Monika Chmelíková. Mimo kroužek pak okres Náchod reprezentoval v kategorii A ještě Václav Jareš. Umístění dětí v závěru soutěže bylo opravdu překvapivé. Kryštof Bureš se umístil ze 47 dětí z celé republiky na krásném 2. místě, jen o čtyři body za vítězem této soutěže, Martin Středa pak na 6. místě a Václav Jareš na 31. místě. V kategorii B pak Monika Chmelíková obsadila krásné 27. místo z 56 soutěžících. Všem patří velká gratulace a dík za takovou reprezentaci okresu Náchod v této náročné národní soutěži Zlaté srnčí trofeje.

Předseda OMS Petr Urban a předseda MS Kosná Hora Jan Falta předali na první schůzce mysliveckého kroužku v novém školním roce v Dolní Radechové účastníkům soutěže odměny a poděkovali jim za tak dobré umístění a reprezentaci okresu Náchod.

Jitka Vaňková Přibylová, předseda KPK OMS Náchod


Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje 2023 ve Stárkově

V prostorách tábora pod Vysákem ve Stárkově se v sobotu dne 13.05.2023 uskutečnil další ročník Okresního kola Zlaté srnčí trofeje.

Této soutěže se zúčastnilo 32 dětí. Počasí vyšlo až na malé přeháňky. Děti přišli podpořit také jejich rodiče a prarodiče. Soutěž probíhala opět ve třech kategoriích, nultá a kategorie A a B. Program probíhal tak jako v minulých letech. Poznávačka plemen loveckých psů, kde nám vypomohli naši kamarádi z kynologické komise a kamarádi z mysliveckých spolků okresu Náchod. Následovalo psaní testů a pak velká poznávací stezka po obvodu tábora, kde děti musely poznat na 100 stanovištích různé myslivecké potřeby, stopy, shozy, makety mysliveckých zařízení, byliny, dřeviny atd. Mezi jednotlivými disciplínami probíhala střelba ze vzduchovky, která byla dobrovolná a byla pak v jednotlivých kategoriích vyhodnocena samostatně. Děti opět prokázaly velmi dobré znalosti z oblasti naší přírody a myslivosti. Na závěrečném vyhodnocení soutěže si všechny děti odnesly domů pamětní listy a medaile a vítězové pak diplomy, poháry a medaile.

Monika Chmelíková, Kryštof Bureš a Martin Středa nás budou v měsících červenci a srpnu reprezentovat na národním kole této soutěže v Jizbici pod Blaníkem. Přejeme jim hodně úspěchů.

Vítězové okresního kola Zlaté srnčí trofeje

PořadíKategorie 0Kategorie AKategorie B
1.Jan UngerKryštof BurešMonika Chmelíková
2.Timur RamazanovMartin StředaJitka Jírová
3.David GrulichTomáš SlavíkAntonín Středa

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří nám s přípravou této soutěže vypomohli.

Jitka Vaňková Přibylová, předseda KPK OMS Náchod


Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje 2022 ve Stárkově

V sobotu 14.05.2022 uspořádala kulturně propagační komise OMS Náchod ve spolupráci s vedením OMS Náchod, Okresní kolo ZST v prostorách tábora ve Stárkově. Sjelo se soutěžit 30 dětí. Děti byly rozděleny do tří kategorií. Nultá kategorie (první a druhá třída), kategorie A (třetí až pátá třída) a kategorie B (šestá až devátá třída). V nulté kategorii soutěžilo 9 dětí, v kategorii A 13 dětí a v kategorii B 8 dětí.

Po slavnostním zahájení soutěže za účasti trubačky paní Dvořákové se soutěžící odebrali na poznávačku loveckých plemen psů. Bylo pro ně připraveno naživo jedenáct loveckých psů. Většinu jsme dali dohromady přes okresní kynologickou komisi pod vedením pana Boučka. To byla první disciplína soutěže. Pak se děti rozdělily na dvě skupiny. Nultá kategorie a kategorie A se odebraly na psaní testů do jídelny tábora. Druhá skupina, kategorie B, šla na poznávací stezku. Tady bylo připraveno 86 stanovišť, kde musely děti poznávat kůže, stopy, preparáty, myslivecké pomůcky, stromy, rostliny atd. Stezka vedla zalesněným prostorem tábora. Poté se děti vyměnily, ty co byly na stezce šly psát testy a ty co psaly testy šly na stezku. Nechyběla tu ani střelba ze vzduchovky, kterou si děti dobrovolně mohly vyzkoušet a tato disciplína byla pak hodnocena samostatně, nešla do soutěže a vítěz s nejlepšími výsledky byl odměněn. Střílelo se na dvou stanovištích, na jednom s optikou na terč divočáka a na druhém s otevřenými mířidly bez optiky na vzduchovkový terč. Sešli se vítězové hned dva se stejným počtem bodů, absolutním vítězem se stal nakonec ten, který měl lepší výsledky ve střelbě s otevřenými mířidly bez optiky.

Po sečtení všech výsledků bylo slavnostní zakončení celé soutěže a vyhlášení vítězů a předávání pohárů, diplomů a cen. Nikdo nepřišel zkrátka, všechny děti dostaly nějakou odměnu. Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi poháry, diplomy a medaile. Myslím si, že celá akce se vydařila. Celou dobu nás provázelo krásné slunečné počasí, občerstvení bylo výborné, děti i my jsme si pochutnali na řízku, za což patří dík kuchařkám. Děti byly ukázněné a soutěž se jim líbila.

Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem těm, kteří nám s touto poměrně velkou akcí pomohli. Velký dík předsedovi OMS příteli Petru Urbanovi, který nám umožnil tuto soutěž ve Stárkově uskutečnit a pomohl s její organizací. Doufejme, že i další ročník této soutěže najde v příštím roce svoje zájemce a okresní kolo ZST se zopakuje. Vítězové kategorie A a kategorie B nás budou reprezentovat na Národním kole ZST v Bílé v Beskydech v měsíci červenci. Budeme jim držet pěsti, aby získali co nejlepší umístění. Níže uvádím jména vítězů jednotlivých kategorií:

Kategorie 0

  1. Bureš Kryštof (kroužek Dolní Radechová)
  2. Přibyl Jan (kroužek Dolní Radechová)
  3. Unger Jan (kroužek Dolní Radechová)

Kategorie A

  1. Středa Martin (kroužek Dolní Radechová)
  2. Grulichová Šárka (kroužek Nový Hrádek)
  3. Bek Josef (kroužek Nový Hrádek)

Kategorie B

  1. Chmelíková Monika (kroužek Dolní Radechová)
  2. Světlík Ondřej (kroužek Nový Hrádek)
  3. Středa Antonín (kroužek Dolní Radechová)

Jitka Vaňková Přibylová, předseda KPK OMS Náchod


Zlatá srnčí trofej 2020

Okresní kolo soutěže „Zlatá srnčí trofej“ bylo z důvodu vládních opatření přijatých v souvislosti s pandemií COVID-19 zrušeno. O případném náhradním termínu Vás budeme včas informovat.


Zlatá srnčí trofej 2019

Ohlédnutí za Okresním a Národním kolem ZST

Po úspěšném absolvování místního kola ZST se děti z našich kroužků účastnily i v pokračování této soutěže, a to jak v okresním, tak i národním kole ZST.

Okresní kolo ZST proběhlo v sobotu 08.06.2019 na chatě Horalka ve Sněžném. Zúčastnilo se celkem 32 dětí, a to jak z rychnovského, tak i z náchodského okresu. Náchod reprezentovalo celkem 10 dětí.

Počasí zrána nepřálo. Chata Horalka nás přivítala zataženou oblohou a mlhou. Děti ještě bez deště stačily absolvovat poznávačku loveckých psů, kde musely poznat dvacet plemen loveckých psů. Pak se jednotlivé kategorie soutěžících odebraly do vnitřních prostor chaty, kde na ně čekaly vědomostní testy. Venku se zatím vydatně rozpršelo, což komplikovalo další disciplíny, poznávací stezku a střelbu ze vzduchovky. Mezitím, co účastníci statečně bojovali s testy, se počasí venku umoudřilo a děti tak mohly přejít na poznávací stezku, která měla celkem sto stanovišť umístěných v krásném přírodním prostředí v okolí chaty Horalky. Na té museli soutěžící prokázat své znalosti z oblasti botaniky, dendrologie, zoologie a určit různé předměty týkající se myslivosti. Během soutěží porota prováděla průběžně spravedlivé vyhodnocení jednotlivých disciplín. Znovu se potvrdilo, že děti mají velice dobré znalosti a někteří z kategorie B by mohli ihned přejít na zkoušky o první lovecký lístek. Je vidět, že vedoucí kroužků se dětem opravdu věnují a předávají jim nejen vědomosti, ale i lásku k naší přírodě a myslivosti. Za to jim určitě patří velký dík, protože právě v mladé generaci je naše budoucnost české myslivosti.

Závěr této soutěže pak patřil slavnostnímu vyhodnocení a předání pohárů, diplomů a věcných cen. Pevně věříme, že děti si domů odnesly kromě odměn i spoustu krásných zážitků a nových poznatků.

Umístění vítězů okresu Náchod

Kategorie1. místo2. místo3. místo
AŠtěpán MarešMonika ChmelíkováAntonín Středa
BMartin KleandrMichal ČudaOndřej Falta

Pokračováním okresních kol je národní kolo ZST. Tentokrát se přesunulo do oblasti jižních Čech. Soutěž probíhala v krásném přírodním prostředí nedaleko Zábřehu v areálu Bozeňov. V kategorii A se zúčastnilo celkem 59 dětí z celé republiky. Měli jsme tu také své zastoupení. Reprezentovala nás Monika Chmelíková z mysliveckého kroužku Dolní Radechová. Umístila se na krásném 24 místě. Vzhledem k náročnosti soutěže a počtu soutěžících to bylo pro nás nádherné umístění.

Na národním kole v kategorii B nás reprezentovali hned dva účastníci, a to Michal Čuda a Martin Kleandr, oba dva také z kroužku Dolní Radechová. Jejich umístění bylo také vynikající. Michal skončil na krásném osmém místě a hned za ním na devátém místě Martin Kleandr z celkového počtu 57 dětí.

Všem k jejich umístění blahopřejeme a ceníme si jejich zájmu o přírodu a myslivost.

Jitka Vaňková, členka KPK OMS Náchod