Telefon: +420 702 021 220 | Email: omsnachod@seznam.cz | Adresa: Kamenice 86, Náchod, 547 01 | ČÚ: 561657002/5500 | IČ: 67777414 | Datová schránka: 

Myslivecký tábor

7. ročník Mysliveckého tábora na Pavlátově louce

V termínu od 8. do 16. července 2023 se na Pavlátovu louku u Nového Města nad Metují sjelo 67 dětí ve věku od 6 do 15 let, aby zde prožily osm dní plných různých soutěží a her se zaměřením na přírodu a myslivost. Děti byly rozděleny do sedmi oddílů, tři oddíly mladších a čtyři starších. Jména oddílů si děti vymýšlely samy, takže jsme tu měli Šišky, Špičáky, Březňáky, Čuníky, Ježkovi oči, Borovičky a Žáby. Každý oddíl si vyrobil i vlastní vlajku. Program tábora byl nabitý od budíčku po večerku. Po celou dobu nás provázela celotáborová hra nazvaná tentokrát S jezevcem Chrujdou. Tábor byl zaměřen nejen na poznávání naší přírody a myslivosti, ale i také na sportovní vyžití a různé aktivity. Náš tábor navštívila řada hostů. Přivítali jsme mezi námi sokolníky, kynology OMS Náchod, záchrannou stanici Stránská, policejního kynologa z Hradce Králové, ornitologa, zástupce LČR a další. Nechyběla stezka odvahy pro mladší i starší, výšlap v okolí tábora v délce cca 18 km s návštěvou malých obůrek se zvěří. Jeden večer pak patřil besedě o Kanadě s Ing. Petrem Vlkem, který Kanadu několikrát navštívil, a i zde lovil. Pátek pak patřil oblíbené naháňce, kde si děti vylosovaly, co budou představovat (zvěř, loveckého psa, honce, střelce). Samotná naháňka pak proběhla ve dvou lečích v přilehlém lese tábora, samozřejmě s výloží a po skončení honu i s výřadem a troubením. Sbírali se prohřešky a večer byl u táboráku myslivecký soud. Děti se tak mohly seznámit s tím, jak naháňka probíhá se všemi poctami a tradicemi. Navštívil nás i šéfredaktor časopisu Myslivost Ing. Jiří Kasina, který si pro děti připravil moderátorskou show, která pobavila nejen děti ale i dospělé. Po celý tábor nás provázela troubením vedoucí oddílu trubačka Ivana Dvořáková, jíž patřil i jeden večer s besedou a ukázkami lovecké hudby. Jeden den také mladší děti tvořily v lese z přírodních materiálů myslivecká zařízení.

Vzhledem k letnímu horku, které nás provázelo po celou dobu tábora, byly do programu zařazeny i vodohrátky, které přinesly dětem nejen osvěžení, ale i zábavu. Jeden den byl věnován také střelbě ze vzduchovky na terč jeřábka, na jezdící terč divočáka, na špejle a z posedu pak na PET lahve. Přijel mezi nás i Ing. Martin Fojt s laserovou střelnicí.

V sobotu pak bylo na řadě vyhodnocení celotáborové hry s předáváním odměn, pamětních listů, pamětních medailí. Každý dostal jako zvláštní cenu porcelánový hrneček s mysliveckým motivem. Na slavnostní vyhodnocení přijel mezi nás i předseda OMS Náchod Petr Urban.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří nás finančně podpořili a bez jejichž pomoci by tábor nemohl být uskutečněn. Dík patří i všem vedoucím a zdravotnici, kteří se o děti po celý pobyt starali. Na konec lze konstatovat, že další ročník tohoto oblíbeného tábora se opět vydařil a budeme se těšit na jeho další pokračování.

Jitka Vaňková Přibylová, předseda KPK OMS Náchod


Šestý ročník Mysliveckého tábora na Pavlátce

Ve dnech 9. – 17. července 2022 se konal další ročník našeho mysliveckého tábora, kterého se letos zúčastnilo 72 dětí. Pro děti byl opět připraven bohatý program se zaměřením na přírodu a myslivost. Děti ve věku od šesti do patnácti let se účastnily různých her a soutěží a nechybělo ani sportovní vyžití. Po celou dobu je provázela celotáborová hra na téma „Toulky s pruhovanými kamarády“, na motivy večerníčků Václava Chaloupka. Tábor navštívila i řada hostů. Přivítali jsme mezi sebou šéfredaktora časopisu Myslivost Ing. Jiřího Kasinu a člena klubu vábičů a sokolníků Václava Svobodu. Program obohatilo i vystoupení policie z ředitelství Hradec Králové, policie z Náchoda, Jaroměře a Nového Města nad Metují. Přijeli mezi nás kynologové z OMS Náchod, sokolník pan Menclík a Jiří Staněk z bažantnice z Dříteče, zástupci LČR a další. Nechyběl ani tajný výlet do okolí a večerní stezka odvahy. Program byl opravdu nabitý od budíčku po večerku. O tom, že se dětem na táboře líbí, svědčí jejich narůstající počet každý rok a to ze všech koutů naší republiky. Děti se v táboře naučí jak se k přírodě chovat a poznávat ji. Kromě mnoha zážitků si děti pak odvezou domů z tábora i řadu nových poznatků. Krásné zázemí Pavlátovy louky toto vše ještě podtrhuje. Závěr tábora pak patřil vyhodnocení celotáborové hry a předání pamětních listů, medailí a odměn všem zúčastněným.

Velké poděkování patří našim sponzorům, vedoucím a všem těm, kteří se na přípravě a průběhu tábora podíleli. Věříme, že se na Pavlátově louce opět potkáme příští rok a budeme mít zase další spokojené a nadšené děti.

Jitka Vaňková Přibylová, předseda KPK OMS Náchod


5. Myslivecký tábor na Pavlátově louce 2021

Ve dnech 11.-18.07.2021 jsme opět uskutečnili v pořadí již pátý ročník Mysliveckého tábora na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují. Krásné letní počasí nás provázelo po celý týden.

Tábora se zúčastnilo 65 dětí, které byly rozděleny do 8 oddílů. Každý oddíl si vyrobil vlastní vlajku a děti si samy zvolily název svého oddílu. Tak jsme tam měli Káňata, Šelmy, Divočáky, Lišáky, Paroháče, Polňáky, Čtyřlístky a Barváře. O děti se staralo celkem 15 vedoucích včetně zdravotnice.

Děti měly nabitý program od budíčku až po večerku. Zaměření tábora bylo opět na přírodu, myslivost a sportovní aktivity. Táborem děti provázela celotáborová hra pod názvem „Po stopách Madly a Ťapa“, inspirovaná večerníčky Václava Chaloupka. Děti sbíraly body při různých hrách a soutěžích. Byla tu jejich oblíbená vybíjená, kolíkovaná, ponožková, střelba ze vzduchovky na různé terče, střelba z luku a další. Největší oblibu si získala hra na naháňku, zorganizovaná podle skutečnosti, jen role zde zastávaly děti. Po jejím ukončení byla ukázka výřadu a večer při táboráku byl vyhlášen král honu a zasedl myslivecký soud. Děti tak měly možnost se seznámit s mysliveckými zvyky a tradicemi.

Tábor navštívila i řada hostů. Přijel mezi nás šéfredaktor časopisu Myslivost Ing. Jiří Kasina, který provedl s dětmi besedu o vzniku a tvorbě časopisu a o probíhající soutěži Malý adept myslivosti.

Přijeli hasiči z Nového Města nad Metují se svojí technikou a besedou o jejich činnosti, přijel sokolník Petr Culek, kynologové OMS Náchod pod vedením Jana Boučka, kynolog ředitelství policie Hradec Králové pan Šimek se svými psy na vyhledávání výbušnin a pomoc při vyhledávání vzniku požáru, navštívili nás zástupci LČR se svým programem a nelze opomenout ani ornitologa Petra Obluka, který dětem předvedl kroužkování zpěvného ptactva.

Dětem nechyběla ani stezka odvahy a večerní stopovaná. V teplém počasí přišly vhod i vodohrátky, kde jsme využili protékající Libchyňský potok a které přinesly nejen osvěžení ale i zábavu.

Závěr tábora pak proběhl slavnostním vyhlášením výsledků celotáborové hry a předáním odměn za účasti zástupců OMS Náchod, jeho předsedy Petra Urbana a jednatelky Jany Jirmanové.

Zahájení i ukončení tábora nám odtroubil Václav Lokvenc, což dalo táboru myslivecký punc a za což mu moc děkujeme. Poděkování patří rovněž všem vedoucím a organizátorům tábora včetně sponzorů, bez kterých by se tábor nemohl uskutečnit. Jsme moc rádi a je to pro nás velkou odměnou, že se tábor dětem líbí a mají i přírodu a myslivost zájem a rády se k nám každý rok vracejí.

Jitka Vaňková Přibylová, předseda KPK OMS Náchod


4. Myslivecký tábor na Pavlátově louce 2020

V pořadí již čtvrtý ročník mysliveckého tábora se konal od 11. do 19. července 2020 na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují. Tentokrát se sem sjelo 58 účastníků z celé naší republiky, o které se po celou dobu obětavě staralo 14 vedoucích včetně zdravotnice. Počasí nám přálo až na malé výjimky s deštěm, kdy probíhal „mokrý program“ ve vnitřních prostorách. Děvčata i chlapci měli bohatý program od rozcvičky po večerku. Spoustu her a soutěží na téma příroda a myslivost provázela celotáborová hra s názvem „Z Pavlátky do Krakonošova“. Jejím závěrem bylo hledání pokladu, který jim Krakonoš schoval a museli jej najít za pomoci šifer a indicií. A protože děti byly šikovné, poklad našly a nikdo nepřišel zkrátka. Na táboře nechyběly známé poznávačky bylin a dřevin, plemen loveckých psů, stop atd. Účastníci tábora museli prokázat nejen vědomostní znalosti, ale i praktické. Odlévání stop, stavby miniaturních mysliveckých zařízení z přírodních materiálů v lese, a nakonec i svoji zručnost ve střelbě vzduchovkou na pevný i pohyblivý terč divočáka, pohotovost ve střelbě na laserové střelnici, v lukostřelbě, ve střelbě na balonky z posedu, který vyrobili a přivezli opět Michal a Honza Prouzovi. Součástí táborové hry byla i celá řada sportovního vyžití. Oblíbenou hrou se stal vybíjená, která vyplňovala čas mezi jednotlivými soutěžemi.
Ale nejen hry a soutěže, tábor navštívila i řada hostů se zajímavými tématy. Děti mohly shlédnout sokolníky, policii ČR se speciálně vycvičenými psy na hledání drog a výbušnin. Přijel Jiří Staněk z bažantnice v Dříteči s malými bažantíky, které si mohly děti pohladit, a kynologové z OMS Náchod s jejich předsedou Janem Boučkem, kteří měli pro děti připravený zajímavý program i s vědomostním testem. Jeden večer proběhla i beseda s lesníkem a myslivcem z Orlických hor panem Zatloukalem. Nechyběla ani stezka odvahy a spaní venku pod širákem. Na dobrou noc se před večerkou promítaly Krkonošské pohádky, které se dětem moc líbily a námětem tak zapadaly do celotáborové hry.
Závěrečné vyhodnocení proběhlo v sobotu odpoledne, bohužel za nepříznivého počasí v hale. Zúčastnili se ho i zástupci OMS Náchod, předseda Petr Urban a jednatelka Jana Jirmanová. Dětem i vedoucím byly předány pamětní listy a pamětní medaile. Každý účastník tábora pak obdržel ještě tričko s potiskem, děti s obrázky naší zvěře, dospělí s potiskem jelena s křížem v paroží, symbolem svatého Huberta. Tričko mělo na zádech potisk MT 2020 Pavlátova louka. Trička nám zhotovila členka klubu autorů při ČMMJ Alena Lukešová. Každé z dětí si pak z tábora odvezlo ještě tašku s drobnými odměnami.
Pro nás byla největší odměnou spokojenost a radost dětí. Na otázku, zda přijedou na tábor příští rok, znovu se zvedl les rukou. Tak to nás opravdu potěšilo.
Na závěr bych ještě jednou chtěla poděkovat všem organizátorům a sponzorům tábora. Bez jejich pomoci by tábor nemohl být. Vedoucí svoji činnost provádějí ve svém volném čase na úkor dovolené za radost a spokojenost dětí. Velký dík patří i kuchařkám, které se o nás po celou dobu tábora staraly a jejichž jídlo bylo opravdu výborné. V této nelehké době, kdy se potýkáme s pandemií koronaviru a do poslední chvíle jsme vůbec nevěděli, zda se tábor uskuteční, jsme rádi, že vše proběhlo i za zpřísněných hygienických podmínek v pořádku a bez problémů.

Jitka Vaňková Přibylová


3. Myslivecký tábor na Pavlátově louce 2019

3. Myslivecký tábor na Pavlátově louce 2019

V termínu od 13. do 21.července 2019 se konal na Pavlátově Louce u Nového Města nad Metují v pořadí již třetí ročník mysliveckého tábora, jehož pořadatelem je Kulturně propagační komise OMS Náchod. Na tábor se sjelo celkem 62 dětí ve věku od 6 do 15 let z celé republiky. Dokonce jsme měli i jednoho účastníka z Mongolska. Sobotní příjezd účastníků sice provázel déšť, ale pak se počasí umoudřilo a celý týden proběhl v pohodě za svitu sluníčka a příjemných letních teplot. O děti se v táboře staralo třináct dospělých. Jmenovitě hlavní vedoucí Ing. Michael Hála, zástupce vedoucího Josef Vaněk, hospodářka Jitka Vaňková, zdravotnice Markéta Líbalová, šest vedoucích oddílů – Denisa Dědová, Hana Pavlištová, Helena Koutská, Michal Prouza, Jan Prouza, Svaťa Fröde, dva pomocní vedoucí – Zuzana Vlasáková, Andrea Demartini a jedna praktikantka Bára Jedličková. Oživením tábora byla dvě tříměsíční štěňata. Drsnosrstý jezevčík Asta a západosibiřská lajka Golem, se kterými se mohly děti během tábora kamarádit a mazlit.
Děti měly nabitý celodenní program od budíčku až po večerku. Po celou dobu pobytu je provázela celotáborová hra s tématem Pod Jezevčí skálou. Oddíly sbíraly body za jednotlivé splněné disciplíny, které pak byly na konci tábora nasčítány a vyhodnoceny.
Mezi oblíbené hry tábora patří již tradičně Kolíkovaná a Ponožková. Nechyběly však ani vědomostní soutěže z oblasti poznávání bylin, dřevin a naší zvěře. Jedno odpoledne bylo vymezeno pro střeleckou zručnost. Děti si mohly zkusit střelbu z luku, střelbu na balónky ze vzduchovky a z posedu v lese (který vyrobili pro tábor rukou společnou Michal a Honza Prouzovi), dále měly děti možnost využít střelby ze vzduchovky na špejle s pamlsky a na sklapovací terče divočáků. Se svou laserovou střelnicí k nám zavítal Ing. Martin Fojt. Možnost si na ní vyzkoušet svoji střeleckou obratnost dostali i všichni pořadatelé tábora. V tento střelecký den přijela do tábora natáčet reportáž do Českého rozhlasu Hradec Králové i reportérka Eva Boudová. Reportáž byla v rozhlase odvysílána v úterý 23.07. dopoledne.
Tábor navštívila během týdne i řada hostů. Hned v pondělí odpoledne přijel Ing. Jiří Kasina, šéfredaktor časopisu Myslivost, který provedl besedu na téma vznik a tvorba časopisu a také seznámil děti se soutěží Mladý adept myslivosti (soutěže dětí o bronzový, stříbrný a zlatý odznak). Zavítali k nám kynologové z OMS Náchod pod vedením Honzy Boučka, sokolníci z Rychnovska, kynologové z Hronova se svými psími svěřenci, kteří předvedli ukázky výcviku psů v obraně, zaměstnanci LČR s programem lesní pedagogiky, nechyběla ani ukázka z činnosti Městské policie Nové Město nad Metují. Přijel mezi nás Jiří Staněk z bažantnice Dříteč, který s sebou na ukázku přivezl malá bažantí kuřátka, která si děti mohly vzít do rukou a prohlédnout. Z Olomoucka k nám opět zavítal Ondra s Petrou ze záchranné stanice s dravci a mládětem mývala, které si mohly děti pohladit a držet v náručí a dravce na ruce. Mezi dalšími hosty jsme přivítali i karikaturistu, kreslíře, humoristu a myslivce Petra Slabu, který pomaloval na přání všechny děti v táboře na tělo. Někdo si nechal obrázek nakreslit na ruku, jiný na záda a kdo nechtěl mít pomalované tělo tak dostal obrázek na papíře.
Večerní program probíhal buď formou promítání filmů o přírodě nebo besedou s různými hosty. Přišel mezi nás i rybář Jiří Černohlávek s besedou o rybách, Václav Ducháč se zajímavou besedou o včelaření a včelách, Milan Děd s besedou o zbraních, profesor Lamka s besedou u uspávání zvěře.
Své kuchařské umění mohly děti dokázat v soutěži o Master Chefa tábora ve vaření bramboračky v kotlíku. Šest oddílů – šest polévek, bylo těžké vybírat tu nejlepší. Soutěže se zhostili všichni perfektně. Vítězný tým obdržel diplom Master Chef tábora 2019.
Středa pak patřila celodennímu pěšímu výletu, který čítal 16 km. Ušli jej bez problému i nejmladší účastníci tábora. Aby jim cesta rychleji ubíhala, musely děti po trase plnit různé úkoly. Na stanovišti U liščí boudy před Peklem měly splnit předposlední úkol. Namalovat lišku a popsat ji mysliveckou mluvou. Po té malebným údolím podél řeky Metuje pokračovaly dál do Pekla, kde na ně čekalo občerstvení v podobě gulášové polévky a zasloužený odpočinek. Dál pak pokračovaly strmě vzhůru na rozhlednu Sendraž, kde byl cíl a další občerstvení – meloun a sušenky. Pak už z kopce cesta zpátky do tábora.
Jako v každém správném táboře nesměla chybět noční stezka odvahy, která byla rozdělena na dvě části. Pro malé děti a pro starší. I když někde obavy byly, došli všichni v pořádku.
V sobotu proběhlo slavnostní zakončení tábora s vyhodnocením celotáborové hry a vyhlášení nejlepšího oddílu. Každé dítě si odneslo domů knížku a tašku s drobnými dárky, pamětní list, dřevěnou medaili s nápisem účasti na 3. mysliveckém táboře a společné foto účastníků tábora. Večer bylo zakončení tábora zpečetěno táborákem, opékáním buřtů, zazpívali jsme si společně při kytaře táborovou hymnu a jiné písničky a jednotlivé oddíly předvedly svůj program v podobě různých scének, které si během tábora na tuto příležitost připravily. Děti byly během tábora úžasné a myslím si, že i letošní ročník se zapsal do historie tábora plnou měrou. Na otázku, zda přijedou na tábor i příští rok se zvedl les rukou. A to nás jako pořadatele vzalo opravdu u srdíčka. Tábor děláme ve svém volném čase, bez nároku na odměnu. Vede nás k tomu láska k dětem, přírodě a myslivosti.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří nám na tábor finančně přispěli, neboť bez nich by se nedal takový tábor uskutečnit, zejména co se týká programu pro děti. Další poděkování patří všem pořadatelům tábora a zejména pak Josefu Vaňkovi, který nese velký podíl na sestavování programu tábora. Za to patří všem ještě jednou opravdu velký dík!

Jitka Vaňková Přibylová, členka Kulturně propagační komise OMS Náchod


2. Myslivecký tábor na Pavlátově louce 2018

2. Myslivecký tábor na Pavlátově louce 2018

V pořadí již druhý myslivecký tábor se konal na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují od 14. do 22. července 2018. Sjelo se sem 48 dětí z různých měst a obcí okresu Náchod, Prahy a byli tu i zástupci z Moravy. Krásné prosluněné letní dny, kromě dvou, které nám propršely, nás provázely po celou dobu tábora. Bylo vytvořeno šest oddílů, jejich názvy si děti samy vymyslely, takže jsme měli na táboře Medvídky, Liščata, Vlčata, Kůrovce, Jelence a Jezevce. Děti měly připravený bohatý program zaměřený na naši přírodu a myslivost a nechyběly ani sportovní aktivity. Celotáborová hra o poklad Rampušáka, vládce Orlických hor, přinesla dětem nejen zábavu, ale musely prokázat i svoji zručnost, vytrvalost a vědomosti.
Poznávaly byliny a dřeviny, stopy zvěře, vařily polévku v kotlíku, střílely z luku a vzduchovky, poznávaly naši zvěř, vyráběly oddílové znaky a batikované šátky atd. Děti absolvovaly i celodenní výlet do Broumova, kde jsme navštívili farmu WENET, kde se děti dostaly do přímého kontaktu se zvířaty – lamami, kozami a velbloudy. Následovala i návštěva farmy Sváti Fröde v Martínkovicích, kde si děti mohly pohladit jelena siku japonského, prohlédnout si muflony, daňky a jelence běloocasé. I když celý výletní den nám propršel, děti si odvezly spoustu krásných zážitků.
Tábor navštívila i záchranná stanice Stránská, kde nám její zástupci Ondřej Csik a Petra Gábová předvedli ukázky svých svěřenců – mládě mývala a kuny skalní, sýčka, sovu pálenou, orla skalního, poštolku a výra velkého. Vše si mohly děti pohladit a být tak v přímém kontaktu se zvěří. Nechyběla ani návštěva sokolníka a kynologů, zástupců LČR se jejich programem lesní pedagogiky atd.
Každý den v táboře probíhalo večerní křeslo pro hosta, kde se střídali různí hosté se svým programem a formou besedy se tak mohly děti vždy něco zajímavého dozvědět. Navštívil nás i šéfredaktor časopisu Myslivost Ing. Jiří Kasina, který dětem přiblížil vznik a historii časopisu, jeho nynější podobu s výkladem, jak časopis vzniká.
Jako loni tak i letos proběhla v okolí tábora noční stezka odvahy, která byla rozdělena na dvě části, a to pro mladší kategorii a pro ty starší. Každý den byl zkrátka vyplněn od rozcvičky po večerku nějakou aktivitou, takže děti se neměly opravdu čas nudit. Poslední tečkou za táborem bylo pak vyhodnocení celotáborové hry a jednotlivých soutěží podle oddílů s odměnami všech účastníků. Vyhodnocení se zúčastnil předseda OMS Náchod pan Petr Urban spolu s jednatelkou Janou Jirmanovou. Na závěr patří ještě od nás poděkování všem sponzorům, kteří nás finančně podpořili, a to jmenovitě LČR, ČMMJ, OMS Náchod, LUKO Červený Kostelec a Jiří Staněk, bažantnice Dříteč. Velký dík patří i manželům Vackovým a jejich kolektivu, kteří se o nás po celou dobu pečlivě starali zejména, co se týká dobré kuchyně.
Myslíme si, že tábor splnil opět tak své poslání a věříme a jsme pevně přesvědčeni, podle ohlasu dětí, že příští tábor bude ve své tradici úspěšně pokračovat dál. Děti se zde naučí formou zábavy přírodu nejen znát, ale především se v ní umět chovat.

Jitka Vaňková Přibylová, členka KPK OMS Náchod


1. Myslivecký tábor na Pavlátově louce 2017

Ve dnech 23. – 29.07.2017 uskutečnila naše kulturně výchovná a propagační komise náš první myslivecký tábor pro děti se zaměřením na přírodu a myslivost. Tábora se zúčastnilo celkem 30 dětí ve věku 6-14 let. Zúčastnily se děti nejen z náchodského, ale i z rychnovského okresu.
Navzdory deštivému počasí, které nás provázelo téměř po celý týden, vládla dobrá nálada jak u dětí, tak i u vedoucích. Pro děti jsme měli připravený bohatý program, který jim přinesl nejen zábavu, ale i něco naučného. Po celou dobu nás provázela celotáborová hra o poklad princezny Kačenky, podle pověsti dobrotivé ochránkyně Orlických hor, na které jsme stavěli různé soutěže, úkoly a hry. Uspořádali jsme pro děti také výlet do opočenské obory a do obůrky v klopotovském údolí.
Kromě her a soutěží měli děti také na programu každý den nějakého hosta. Přivítali jsme kynology, sokolníky, lesníky a přednášku nám udělal i odborník na uspávání zvěře. Vystoupení hostů bylo opravdu pestré a děti si odnesly spoustu zážitků. Svoji dovednost dokazovaly výrobou oddílových znaků ze zbytků kůží, odléváním stop v přírodě, poznáváním rostlin a stromů atd. Nechyběla ani noční stezka odvahy a táborák. Z jezdeckého klubu přijeli se čtyřmi koňmi a děti se mohly svézt. Probíhala střelba ze vzduchovky a z luku na různé terče, s lesníky jsme si zahráli na hon i s troubením a zpěvem Dykových signálů, děti si vyzkoušely řezání pilou, zatloukání hřebíků a podobně.
Denně byl program zcela vytížen a děti neměly čas se nudit. Tábor se vydařil také díky dobrému zázemí Pavlátovy louky, co se týká ubytování, stravy i možnosti využití velké tělocvičny v případě nepříznivého počasí, kde jsme s dětmi promítali filmy, probírali otázky na večer a dělali nástupy když venku pršelo. V každém případě byly děti nadšené a chtějí tábor příští rok zopakovat. Nám vedoucím se také na táboře líbilo a s dětmi jsme si to užívali i když večer už jsme padali únavou.

Jitka Vaňková Přibylová